Grant z Unii Europejskiej na wsparcie działań MOPS i ŚDS.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2021

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego w marcu tego roku, Gmina Miejska Wągrowiec otrzymała grant w wysokości 228 573,90 zł, pochodzący w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz w 5% z budżetu państwa na realizację wsparcia działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Ze strony Województwa Wielkopolskiego grantodawcę reprezentuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Całkowita kwota projektu jest powiększona o 10% - jest to udział własny miasta Wągrowca w wysokości 25 397,10 zł. 

 Działania objęte grantem to dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy za okres od stycznia do czerwca 2021. Łączna liczba pracowników MOPS i ŚDS, którym takie wsparcie zostanie udzielone to 61 osób. Przewiduje się także zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID–19 oraz doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej.   

Galeria

  • Powiększ zdjęcie GRANT

    GRANT