Jednym zdaniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2018

Z cylku "Jednym zdaniem" - informacja o finansowaniu pobytu w domach pomocy społecznej.

Łączna suma opłat za 32 osoby z terenu miasta Wągrowca, które zostały skierowane i umieszczone  w domach pomocy społecznej wyniosła w listopadzie 2018 roku 78.013.25 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dps wynosi średnio 2.437,90 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego MOPS w Wągrowcu dopłacił do pobytu w domach pomocy 62.949,14 zł a liczba osób tam umieszczonych wynosiła 27. W przeliczeniu na jednego umieszczonego mieszkańca dps wyniosło to średnio 2.331,45 zł.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu miasta Wągrowca. Mieszkaniec domu pomocy społecznej opłaca swój pobyt do wysokości 70% netto świadczenia, którym jest najczęściej emerytura. Dla przykładu, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wynosi 3.320,00 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie