Zacznij od siebie i nie dyskryminuj.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2019

22 maja pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca Jarosława Berendta w Sali kina MDK, odbyła się otwarta konferencja antydyskryminacyjna „Zacznij od siebie”.

Organizatorom - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu, udało się zaprosić gości, którzy w temacie dyskryminacji siedzą mocno od lat. Z Poznania przyjechali: Maria Krupecka - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. równego traktowania oraz  Dr n. medycznych Iwona Zaporowska – Stachowiak z Hospicjum  Poznań. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie reprezentował Andrzej Stefański - Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych. Głosem wągrowieckich  rodzin była rodzina Państwa Kuźniarek – Piotr, Maria i Zuzanna.

Dyskryminacja niejedno ma imię i dotyczy nie tylko osób, które podejrzewamy, że mogą być dyskryminowane ze względu np. na przynależność do mniejszości np. do mniejszości romskiej. To także dyskryminacja ze względu na posiadaną niepełnosprawność, wiek, język, religię. Droga do niej zaczyna się od konserwowania stereotypów i uprzedzeń do określonych osób a kończy się na marginalizacji i wykluczeniu tychże osób. Wszystkie te aspekty bardzo interesująco przedstawiła Pani Maria Krupecka. Prezentację można obejrzeć tutaj.

  Z kolei Pan Piotr Kuźniarek wraz z rodziną, w swoim wystąpieniu omówił utrudnienia z jakimi styka się wągrowiecka   rodzina mająca dziecko  niepełnosprawne ruchowo. Bariery architektoniczne  to nie tylko  wysokie schody i brak podjazdów, ale także nierówno ułożona kostka brukowa, czego efektem jest niepotrzebny drenaż budżetu domowego z powodu konieczności ciągłej naprawy  wózka inwalidzkiego.

Pierwszą część spotkania zakończyła rozmowa dwóch następnych gości – Iwony Zaporowskiej-Stachowiak  i Andrzeja Stefańskiego, którym udało się wciągnąć do dyskusji wągrowczan siedzących w sali kina MDK. Rozmawiano o sile wolontariatu, o tym , że każdy z nas może coś znaczącego zrobić na rzecz innego człowieka zagrożonego dyskryminacją,  jeśli tylko chce. Jedyną przeszkodą są bariery mentalne jakie tkwią w nas. Strzałem w dziesiątkę okazały się publikacje książkowe Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przywiezione w prezencie dla wągrowczan.

W drugiej części konferencji Fundacja Mili Ludzie z Poznania poprowadziła  warsztat antydyskryminacyjny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych miasta Wągrowca  . Organizatorzy   konferencji zastanawiają się teraz jak zdyskontować jej sukces  tj. w jaki sposób i gdzie rozmawiać o dyskryminacji w Wągrowcu w niedalekiej przyszłości.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dyskusja dotyczyła m.in. znaczenia wolontariatu.

  Dyskusja dotyczyła m.in. znaczenia wolontariatu.

 • Powiększ zdjęcie Odmiany dyskryminacji bardzo interesująco przedstawiła Maria Krupecka.

  Odmiany dyskryminacji bardzo interesująco przedstawiła Maria Krupecka.

 • Powiększ zdjęcie Fundacja

  Fundacja "Mili ludzie" przeprowadziła warsztaty dla młodzieży.