Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2020

Z dniem 22 czerwca 2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzone zostały niezbędne zasady bezpieczeństwa.

W sprawach nie wymagających osobistej wizyty prosimy kontaktować się z pracownikami telefonicznie. Korespondencję można wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej obok wejścia do Ośrodka w godzinach pracy.

 

W sprawach świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wychowawczych (500+), „dobry start” (300+) oraz dodatków mieszkaniowych Klienci będą przyjmowani w siedzibie Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c. W sprawach dotyczących pomocy społecznej, w zależności od rodzaju sprawy, Klienci będą przyjmowani w siedzibie Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c albo w budynku dworca przy ul. Dworcowej 2 – wejście po prawej stronie od wejścia głównego, II piętro.

 

Rejestracja telefoniczna

 W każdej sprawie obowiązuje rejestracja telefoniczna na określony dzień i godzinę. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze (w godz. 8:00 - 10:00) pod numerami telefonów:

 • świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 607 077 275,
 • 500+ i Dobry start: 603 203 097,
 • pomoc społeczna: 672 620 885,
 • dodatki mieszkaniowe: 672 680 993.

Rejestracja będzie prowadzona na kolejnych 14 dni.

 

 Zasady bezpieczeństwa

 

 • Klienci bez założonej maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos nie będą obsługiwani.
 • Po wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce korzystając z płynu w dozowniku.
 • Należy posiadać własny długopis.
 • Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wstęp tylko w maseczce.

  Wstęp tylko w maseczce.