Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

3 czerwca 2024

Gmina Miejska Wągrowiec podpisała umowę na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu, pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, w wysokości 16 463, 86 zł. Zadanie będzie realizowane również przy współudziale środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów. Całkowita wartość zadania wyniesie 23 850,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację wsparcia 75 seniorów – mieszkańców miasta Wągrowca, którzy noszą na nadgarstku urządzenie monitorujące w czasie rzeczywistym podstawowe parametry życiowe zwane potocznie - opaska bezpieczeństwa.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób w wieku powyżej 60 lat przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Bezpośrednim realizatorem programu jest MOPS w Wągrowcu.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Opaska - Korpus Wsparcia Seniorów

    Opaska - Korpus Wsparcia Seniorów