Program "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby mailowo na adres: mops@mops.wagrowiec.eu lub telefonicznie: 665-640-864 w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne ! Informujemy, że zgodnie z wytycznymi programu kosztami niekwalifikowanymi zadania jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,944,ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-2020-rok

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie