Świadczenia wychowawcze 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przejęcie obsługi świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń "Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Obsługę wniosków o świadczenia wychowawcze i świadczenie "Dobry start" prowadzi obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego ZUS: zus.pl ,
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mpips.gov.pl ,
  • systemów transakcyjnych większości banków.