Świadczenie wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Przejęcie obsługi świadczeń wychowawczych (500+) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą ustawy obsługę świadczeń wychowawczych będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to wniosków składanych od dnia 01 stycznia 2022 r.
Wnioski na nowy okres (rozpoczynający się 01 czerwca) będą przyjmowane od dnia 01 lutego.
Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego ZUS: zus.pl ,
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mpips.gov.pl ,
  • systemów transakcyjnych większości banków.

Wypłaty świadczeń przyznanych na podstawie wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. będą realizowane przez MOPS za okres do końca maja 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-programie-rodzina-500-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przejmie-obsluge-programu-rodzina-500-/4253342

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230