ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W WĄGROWCU ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2023

21 września 2023 roku w UM w Wągrowcu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu zwołane przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

Zadaniem tego Zespołu powołanego zarządzeniem nr 177/2023  z dnia 14.09.2023  Burmistrza Miasta Wągrowca, jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie  Wągrowca w tym szczególnie realizacja procedury Niebieskiej Karty. W tym celu, do każdego przypadku założenia Niebieskiej Karty, Zespół powołuje grupę diagnostyczno – pomocową składającą się z nie mniej niż dwóch członków – policjanta i pracownika socjalnego. Na pierwszym  posiedzeniu zespół wybrał spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Są nimi odpowiednio: Grzegorz Tomaszewski i Iwona Jankiewicz – reprezentanci wągrowieckiego MOPS – u.

MOPS zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej zapewnia obsługę organizacyjną zespołu. Stare zespoły interdyscyplinarne uległy mocą ustawy rozwiązaniu. Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu  składa się z 18 członków: przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład zespołu wchodzi także kurator Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 Poniżej pełen skład członków zespołu : Grzegorz Tomaszewski – MOPS w Wągrowcu - przewodniczący; Iwona Jankiewicz – MOPS w Wągrowcu – zastępca przewodniczącego, członkowie: Joanna Cholewińska-Pacholska, Radosław Bugaj – MOPS w Wągrowcu; Krzysztof Szymański – Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu; Iwona Nowak – Sąd Rejonowy w Wągrowcu; Adela Totoń – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu; Lidia Kozdęba, Eugeniusz Nowicki – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wągrowcu; Agnieszka Kuchta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu; Maja Białkowska-Gąsiorek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu; Kinga Orylska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu; Magdalena Bętkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu; Agnieszka Guział-Ossowska – Przedszkole nr 1 w Wągrowcu; Aneta Grochowska – Przedszkole nr 7 w Wągrowcu; Jagoda Dolata – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu; Iwona Grochulska – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu;  Katarzyna Resztak – Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie