Wielkopolska Karta Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wielkopolska Karta Rodziny

 

 

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny z trojgiem i więcej dzieci. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny",
 • Porozumienie Partnerskie nr 18/2024 zawarte w dniu 01.02.2024 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Wągrowiec.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu
ul. Krótka 4c, biuro nr 10
tel.: 67 268 09 93

WARUNKI OTRZYMANIA WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY:

Z programu możesz korzystać, jeśli:

 • Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej, która ma lub miała na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje);
 • Nie jesteś lub nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony/a we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 • Jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wniosek o wydanie  Wielkopolskiej Karty Rodziny może złożyć:

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny lub wydanie duplikatu,
 • Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki.

Wniosek o wydanie Karty składa się na wyżej zamieszczonym formularzu. Wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

LISTA PARTNERÓW PROGRAMU:

Lista partnerów Programu Wielkopolska Karta Rodziny jest dostępna na głównej stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.