Terminy wypłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Miesiąc

Zasiłek celowy

Zasiłek okresowy

Zasiłek stały

styczeń

10 i 30.01.2024

30.01.2024

26.01.2024

luty

08 i 27.02.2024

27.02.2024

26.02.2024

marzec

11 i 28.03.2024

28.03.2024

26.03.2024

kwiecień

10 i 29.04.2024

29.04.2024

26.04.2024

maj

13 i 29.05.2024

29.05.2024

24.05.2024

czerwiec

11 i 27.06.2024

27.06.2024

26.06.2024

lipiec

11 i 30.07.2024

30.07.2024

26.07.2024

sierpień

12 i 28.08.2024

28.08.2024

26.08.2024

wrzesień

12 i 27.09.2024

27.09.2024

26.09.2024

październik

10 i 30.10.2024

30.10.2024

25.10.2024

listopad

13 i 28.11.2024

28.11.2024

26.11.2024

grudzień

04 i 19.12.2024

19.12.2024

17.12.2024


Od dnia 01.01.2020 r., ze względów organizacyjnych, świadczenia nie będą wypłacane w kasie. Świadczenia będą wypłacane tylko na rachunki bankowe. Osoby, które nie wskazały dotychczas swojego konta, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka formularza: polecenie przelewu.