Terminy wypłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Miesiąc

Zasiłek celowy

Zasiłek okresowy

Zasiłek stały

 

styczeń

27.01.2023

27.01.2023

26.01.2023

luty

16 i 24.02.2023

24.02.2023

24.02.2023

marzec

14 i 29.03.2023

29.03.2023

24.03.2023

kwiecień

12 i 26.04.2023

26.04.2023

25.04.2023

maj

11 i 29.05.2023

29.05.2023

25.05.2023

czerwiec

13 i 28.06.2023

28.06.2023

26.06.2023

lipiec

12 i 27.07.2023

27.07.2023

26.07.2023

sierpień

10 i 29.08.2023

29.08.2023

25.08.2023

wrzesień

11 i 27.09.2023

27.09.2023

26.09.2023

październik

11 i 27.10.2023

27.10.2023

26.10.2023

Listopad

13 i 28.11.2023

28.11.2023

24.11.2023

grudzień

8 i 21.12.2023

21.12.2023

20.12.2023


Od dnia 01.01.2020 r., ze względów organizacyjnych, świadczenia nie będą wypłacane w kasie. Świadczenia będą wypłacane tylko na rachunki bankowe. Osoby, które nie wskazały dotychczas swojego konta, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka formularza: polecenie przelewu.