Opieka wytchnieniowa edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

     

  

 

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

Miasto Wągrowiec przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021". 20 maja 2021 r. Miasto zawarło z Wojewodą Wielkopolskim umowę, która określa wysokość i tryb przekazywania w 2021 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację tego zadania.

Głównym celem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W ramach programu przewiduje się  sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez osoby zatrudnione na umowę zlecenia. Grupą docelową jest 9 rodzin. Program zostanie zrealizowany w okresie od czerwca do grudnia 2021 roku.

W tym roku na program zostanie wydanych 38 400 zł pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz 38 400 zł ze środków Gminy Miejskiej Wągrowiec.