Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    

  

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do realizacji programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Jest to resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 Zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu w wysokości 245 000,00 zł ogółem. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej będą realizowane na terenie miasta Wągrowca po raz pierwszy. Na podstawie Zarządzenia nr 47 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 marca 2022 roku  zadanie to przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami   w jej środowisku. Asystenci osób niepełnosprawnych zostaną przeważnie wskazani przez same  osoby niepełnosprawne. Limit godzin usługi asystencji osobistej zależy od stopnia niepełnosprawności osoby wspomaganej i wynosi od 360 do 840 godzin rocznie.