Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W WĄGROWCU

Zadaniem Zespołu powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca nr 177/2023 z dnia 14 września 2023 r. (z późn. zm.) jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Wągrowca, w tym szczególnie realizacja procedury Niebieskiej Karty. Do każdego przypadku założenia Niebieskiej Karty Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową składającą się z nie mniej niż dwóch członków – policjanta i pracownika socjalnego. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu składa się z 21 członków – przedstawicieli różnych instytucji z miasta Wągrowca:

 • Grzegorz Tomaszewski – MOPS w Wągrowcu - przewodniczący,
 • Iwona Jankiewicz – MOPS w Wągrowcu – zastępca przewodniczącego,
 • Joanna Cholewińska-Pacholska MOPS w Wągrowcu,
 • Małgorzata Walczak – MOPS w Wągrowcu,
 • Krzysztof Szymański – Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu,
 • Iwona Nowak – Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
 • Adela Totoń – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Lidia Kozdęba – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 • Rafał Jaworski – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 • Agnieszka Kuchta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu,
 • Maja Białkowska-Gąsiorek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu,
 • Kinga Orylska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu,
 • Magdalena Bętkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu,
 • Agnieszka Guział-Ossowska – Przedszkole nr 1 w Wągrowcu,
 • Aneta Grochowska – Przedszkole nr 7 w Wągrowcu,
 • Jagoda Dolata – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
 • Iwona Grochulska – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu,
 • Katarzyna Resztak – Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu,
 • Elżbieta Gościńska - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Paweł Ziętara - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Katarzyna Nowakowska - Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Kontakt:
Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu
ul. Krótka 4c, 62–100 Wągrowiec
tel. 67 26 20 885
e-mail: zi@mops.wagrowiec.eu

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się w dniach: 29 września 2023 r., 05 października 2023 r., 08 listopada 2023 r., 29 listopada 2023 r., 10 stycznia 2024 r., 07 lutego 2024 r., 03 kwietnia 2024 r., 22 maja 2024 r.

Najbliższy termin posiedzenia Zespołu: 17 lipca 2024 r.