Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W WĄGROWCU

Zadaniem Zespołu powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca nr 177/2023 z dnia 14 września 2023 r. jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Wągrowca, w tym szczególnie realizacja procedury Niebieskiej Karty. Do każdego przypadku założenia Niebieskiej Karty Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową składającą się z nie mniej niż dwóch członków – policjanta i pracownika socjalnego. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu składa się z 21 członków – przedstawicieli różnych instytucji z miasta Wągrowca:

 • Grzegorz Tomaszewski – MOPS w Wągrowcu - przewodniczący,
 • Iwona Jankiewicz – MOPS w Wągrowcu – zastępca przewodniczącego,
 • Joanna Cholewińska-Pacholska MOPS w Wągrowcu,
 • Radosław Bugaj – MOPS w Wągrowcu,
 • Krzysztof Szymański – Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu,
 • Iwona Nowak – Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
 • Adela Totoń – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Lidia Kozdęba – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 • Eugeniusz Nowicki – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 • Agnieszka Kuchta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu,
 • Maja Białkowska-Gąsiorek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu,
 • Kinga Orylska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu,
 • Magdalena Bętkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu,
 • Agnieszka Guział-Ossowska – Przedszkole nr 1 w Wągrowcu,
 • Aneta Grochowska – Przedszkole nr 7 w Wągrowcu,
 • Jagoda Dolata – I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
 • Iwona Grochulska – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu,
 • Katarzyna Resztak – Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu,
 • Elżbieta Gościńska - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Paweł Ziętara - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
 • Katarzyna Nowakowska - Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu
ul. Krótka 4c, 62–100 Wągrowiec
tel. 67 26 20 885
e-mail: mops@mops.wagrowiec.eu

Najbliższy termin posiedzenia Zespołu: 10.01.2024 r.