Program Senior 60+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Senior 60+ (Wągrowiecka Karta Seniora)

Program Senior 60+ ma na celu zwiększenie dostępności do usług i towarów oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne działające na terenie miasta Wągrowca mieszkańcom miasta, którzy ukończyli 60. rok życia. Realizacja Programu odbywa się poprzez oferowanie przez partnerów Programu, świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż towarów, promocji cenowych osobom, które posiadają Wągrowiecką Kartę Seniora. Od stycznia 2022 r. realizatorem tego programu jest MOPS w Wągrowcu.

Dodatkowe informacje oraz wykaz partnerów Programu zamieszczono na stronie miasta.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

Wągrowiecką Kartę Seniora można otrzymać w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu
ul. Krótka 4c, pokój nr 5, tel.: 672680984

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie Karty składa się na niżej zamieszczonym formularzu.

REGULAMIN:

Szczegółowe zasady udziału w Programie określa niżej zamieszczony regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Senior 60+.