O Ośrodku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu powstał 1 kwietnia 1990 roku jako samodzielna jednostka budżetowa, powołana Uchwałą Nr XI/55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wągrowcu z dnia 28 marca 1990 roku.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Zadania te wykonywane są w ścisłej współpracy z organami administracji samorządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami społecznymi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu oprócz podstawowej działalności prowadzi ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Seniora.

Dodatkowe informacje o Ośrodku i jego działalności zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.