Karta Dużej Rodziny / Wągrowiecka Rodzina 3+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta Dużej Rodziny i program Wągrowiecka Rodzina 3+

 

 

 

 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Dla wygody mieszkańców Wągrowca włączyliśmy program Wągrowiecka Rodzina 3+ do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Z programu możesz korzystać, jeśli:

 • jesteś członkiem wągrowieckiej rodziny wielodzietnej, która ma lub miała na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje);
 • nie jesteś lub nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony/a we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 • jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:    

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu
ul. Krótka 4c, biuro nr 10
tel.: 67 268 09 93

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424, ze zm.).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu - UWAGA! Część II należy wypełnić osobno dla każdego członka rodziny,
 • Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki,
 • Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej,
 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

LISTA PARTNERÓW PROGRAMU WĄGROWIECKA RODZINA 3+

Lista partnerów Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ jest dostępna na głównej stronie miasta Wągrowca.