Opieka wytchnieniowa edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC DO REALIZACJI ZADANIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

 

  Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawą realizacji zadania jest umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim  a Gminą Miejską Wągrowiec. W tym roku na program przeznaczono 172.800,00 zł pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizację w/w programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

  Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Usługa ta ma za zadanie  odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Do tej pory do programu zgłosiło się 20 osób. W przypadku chęci przystąpienia do programu innych osób niż wcześniej zgłoszone, MOPS w Wągrowcu prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 67 26 20 885 do dnia 7 kwietnia 2023 roku.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie