Korpus Wsparcia Seniorów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gmina Miejska Wągrowiec podpisała umowę na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu, pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, w wysokości 16 463, 86 zł. Zadanie będzie realizowane również przy współudziale środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów. Całkowita wartość zadania wyniesie 23 850,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację wsparcia 75 seniorów – mieszkańców miasta Wągrowca, którzy noszą na nadgarstku urządzenie monitorujące w czasie rzeczywistym podstawowe parametry życiowe zwane potocznie - opaska bezpieczeństwa.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób w wieku powyżej 60 lat przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Bezpośrednim realizatorem programu jest MOPS w Wągrowcu.

 

Informację wytworzył: Grzegorz Tomaszewski

Informację opublikował w dniu 31.05.2024 r : Tomasz Ratajczak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Jest to resortowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu, pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, w wysokości 30.121,03 zł. Zadanie będzie realizowane również przy współudziale środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów realizacji zadania.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób w wieku powyżej 65 lat przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

UWAGA ! DODATKOWY NABÓR DO PROGRAMU ! SZCZEGÓŁY TUTAJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR LXVII/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Wągrowca w wieku senioralnym”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleopaska dla seniora

Miasto Wągrowiec zamierza wystąpić do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o środki finansowe na Moduł II Korpusu Wsparcia Seniorów (w skrócie KWS). W ramach tego modułu dla seniorów w wieku 65 lat i więcej będzie można zakupić teleopaskę oraz pokryć koszty jej użytkowania przez okres trwania projektu, czyli do końca 2023 roku.

Teleopaska zawiera funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, takie jak puls i saturacja, przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS), detektor upadku. To kluczowy element tzw. systemu teleopieki, na który składa się także telecentrum zatrudniające ratowników medycznych.

W celu oszacowania potrzeb MOPS w Wągrowcu prosi osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zgłaszanie chęci swojego udziału w tym programie. Więcej informacji o warunkach udziału można znaleźć tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy mops@mops.wagrowiec.eu lub telefoniczny  67 262 08 85 w godzinach pracy MOPS.

Do tej pory wągrowiecki samorząd realizował tego typu projekt w ramach środków własnych – w latach 2021-2022 systemem teleopieki objętych zostało około 40 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego „Zakup 75 opasek bezpieczeństwa dla mieszkańców Wągrowca KWS moduł II, edycja 2023” opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja umieszczona w dniu: 11.01.2023 r.

Informację przygotował: Grzegorz Tomaszewski

Informację opublikował: Krzysztof Majorczyk