Pracownicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracownicy Ośrodka

Nazwisko i imię Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Tomaszewski Grzegorz Kierownik MOPS 8a 67 268 09 86
Sturma Ewa Główny specjalista - sprawy pracownicze 3 67 268 09 88
Pazdowska Natalia Starszy referent 10 67 268 09 93
Wachowska Wioleta Referent - sekretariat 8 67 262 08 85
Zespół Finansowo-Księgowy
Zopf Monika Główny księgowy - kierownik Zespołu 2 67 268 09 82
Król Roma p.o. Główny księgowy 2 67 268 09 82
Chraplak Agnieszka Referent 2 67 268 09 82
Świniarska Agnieszka Pomoc administracyjna 3 67 268 09 88
Pracownicy socjalni
Borkowska Małgorzata Starszy pracownik socjalny 6 67 268 09 85
Bugaj Radosław Starszy pracownik socjalny 13 67 268 09 96
665 640 929
Cholewińska-Pacholska Joanna Starszy pracownik socjalny 14 67 268 09 97
664 640 822
Hermańska Agnieszka Pracownik socjalny 4 67 268 09 92
665 640 502
Jankiewicz Iwona Główny specjalista pracy socjalnej 8b 67 268 09 91
Jasińska Irena Specjalista pracy socjalnej 14 67 268 09 97
665 640 016
Kotecka Alicja Specjalista pracy socjalnej 4 67 268 09 92
665 640 694
Majorczyk Krzysztof Specjalista pracy socjalnej 13 67 268 09 96
665 641 161
Nawrocka Renata Starszy pracownik socjalny 8b 67 268 09 91
Oleszak-Trybulska Katarzyna Specjalista pracy socjalnej  15 67 268 09 98
665 640 216
Orłowska Elżbieta Specjalista pracy socjalnej  15 67 268 09 98
665 640 253
Senger Iwona Specjalista pracy socjalnej  14 67 268 09 97
665 641 440
Sobieska Stefania Starszy pracownik socjalny  6 67 268 09 85
Wawrzyniak Aldona Starszy specjalista pracy socjalnej 15 67 268 09 98
665 640 448
Woźnicka Grażyna Starszy specjalista pracy socjalnej  4 67 268 09 92
Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Białkowska Ewelina Referent - świadczenia rodzinne 9 67 268 09 83
Głowacka Anna Referent - świadczenia rodzinne 9 67 268 09 83
Goździk Natalia Podinspektor - świadczenia rodzinne 9 67 268 09 83
Wierzbicka Małgorzata Inspektor - fundusz alimentacyjny 9a 67 268 09 87
Mikołajczak-Pepka Kamila Referent - fundusz alimentacyjny 9 67 268 09 83
Ratajczak Tomasz Kierownik Zespołu 11 67 268 09 94
Zespół Świadczeń Wychowawczych
Mazur Radosław Kierownik Zespołu 5 67 268 09 84
698 270 200
Jagacińska Weronika Podinspektor   12 67 268 09 95
Kaminiecka Joanna Podinspektor   12 67 268 09 95
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Cholewińska Aleksandra Inspektor  10 67 268 09 93
665 640 488
Asystenci rodziny
Ajtner Aleksandra Asystent rodziny    
Kujawa Sylwia Asystent rodziny    
Dzienny Dom Seniora (ul. Powstańców Wlkp. 30)
Kwaśniak Magdalena Pracownik socjalny   67 262 83 12
Rożek Marta Instruktor terapii zajęciowej   67 262 83 12
Pawłoszek Patrycja Fizjoterapeuta   67 262 83 12
Opiekunki (praca w terenie)     

Cholewińska-Kozak Małgorzata

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Drzewiecka Renata 

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Gawryszewska Joanna

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Jarzembowska Barbara

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej     

Konieczna Małgorzata

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej     

Krawczyńska Zofia

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej     

Kuban Wiesława

Mł.opiekun - sprzątaczka    

Małecka-Witt Agnieszka

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Mrozek Magdalena

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Mrozińska Anna

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Senger Danuta

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Szczepaniak Bogumiła

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Szyńska Joanna

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    

Zielińska Anna

Mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej    
Pozostali pracownicy
Kulej Paulina Pomoc kuchenna - sprzątaczka    
Brzeziński Tadeusz Robotnik gospodarczy