Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

  

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do realizacji programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Jest to resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu w wysokości 347 550,00. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej będą realizowane na terenie miasta Wągrowca już drugi rok. Zadanie to na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami   w jej środowisku. Asystenci osób niepełnosprawnych zostaną przeważnie wskazani przez same  osoby niepełnosprawne. Limit godzin usługi asystencji osobistej zależy od stopnia niepełnosprawności osoby wspomaganej.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie