Opieka wytchnieniowa edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

       

 

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC DO REALIZACJI ZADANIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022

  Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawą realizacji zadania jest   umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim  a Gminą Miejską Wągrowiec. W tym roku na program zostanie wydanych 124 800,00 zł pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Zarządzeniem nr 48 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23.03.2022 r. realizację w/w programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi wytchnieniowej. Usługa ta ma za zadanie  odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.