OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2024 do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie spraw życiowych.

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia, o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Krótka 4c, lub  telefonicznie pod numerem telefonu  67 26 20 885 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2023 r. do godziny 17:00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024  i aplikowanie o środki finansowe na realizację tego Programu.

Ważne ! Informujemy, że zgodnie z wytycznymi programu kosztami niekwalifikowanymi zadania jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Więcej informacji na temat tego Programu przeczytasz klikając w poniższy link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

 

                                                                                                                  Grzegorz Tomaszewski

                                                                                                                  kierownik MOPS Wągrowiec

 Źródło zdjęcia: gov.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie