Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe mogą otrzymać dodatek osłonowy.

Środkiem rekompensującym wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności ma być, wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, dodatek osłonowy. Jest to wsparcie, na które rząd przeznaczył ponad 4 mld złotych. Ma ono trafić do około 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Aby je jednak uzyskać, przeciętny dochód nie może przekroczyć 2100 złotych netto w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 złotych netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Co istotne, w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wsparcie to będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego wysokość będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatku osłonowego będzie wówczas wynosić 20 zł.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Dodatek osłonowy w przypadku spełnienia kryterium dochodowego wyniesie 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

W przypadku gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym, wysokość dodatku będzie zwiększona odpowiednio do kwot: 500 zł, 750 zł, 1062,50 zł i 1437,50 zł. Dotyczy to tylko i wyłącznie tych źródeł ogrzewania, które zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jak ubiegać się o dodatek?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 roku.

Osoby, które złożą wniosek w styczniu 2022 r. będą miały wypłacone dodatki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. W przypadku osób, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego do 31 października 2022 r. wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

W Wągrowcu obsługę dodatków będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mieszkańcy Miasta mogą pobrać i wydrukować samodzielnie zamieszczony poniżej wniosek.

Jeśli nie masz dostępu do drukarki, wniosek od 13 stycznia (czwartek) otrzymasz w Dziennym Domu Seniora przy ulicy Powstańców Wlkp. 30.

Wypełnione wnioski będzie można wrzucać od 10 stycznia (poniedziałek) do skrzynek podawczych w Dziennym Domu Seniora oraz w głównej siedzibie MOPS przy ulicy Krótkiej 4c.

Wnioski do skrzynek prosimy wrzucać zszyte i włożone do koperty.

Prosimy o staranne wypełnienie wniosku i wpisanie w nim w odpowiedniej rubryce  numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany dodatek.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej będzie miał możliwość odebrania w MOPS informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dodatek osłonowy

    Dodatek osłonowy