Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2023 do programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.

Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu  67 26 20 885 w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r. do godziny 17:00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację tego Programu.

Ważne! Informujemy, że zgodnie z wytycznymi programu kosztami niekwalifikowanymi zadania jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik MOPS w Wągrowcu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie MOPS

    MOPS