Zmiany w dodatku węglowym – możliwość ponownego złożenia wniosku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2022

Ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzone zostały zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Obowiązujące od dnia 03.11.2022 r. zmiany umożliwiają otrzymanie dodatku węglowego:

  • przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe zamieszkujące pod jednym adresem, pod warunkiem zamieszkiwania w odrębnym lokalu,
  • gdy główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11.08.2022 r., pod warunkiem że jest to faktycznie źródło zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W obu przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

UWAGA!

Osoby (gospodarstwa domowe), których wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia albo otrzymały decyzje odmowne z powodu zamieszkiwania pod tym samym adresem lub z powodu braku wpisu głównego źródła ogrzewania do CEEB, mogą ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy celem rozpatrzenia na nowych zasadach. Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, może spełniać warunki jego przyznania, prosimy o zgłaszanie tego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna: art. 26 i 31 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie