Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu zakupu węgla po cenie preferencyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2022

Aby zakupić węgiel po cenie preferencyjnej, należy najpierw udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny poniżej oraz w siedzibie MOPS.

Zaświadczenie zostanie wydane wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jest to niezbędny dokument, który należy okazać przedsiębiorcy, który zajmuje się sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej.

Zaświadczenie może zostać wydane tylko jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów (do dnia 31.12.2022 r. oraz od dnia 01.01.2023 r.). Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane. Oznacza to, że o wydanie jednego zaświadczenia można ubiegać się w okresie do dnia 31.12.2022 r. i w tym okresie zakupić do 1500 kg węgla na preferencyjnych zasadach. Od dnia 01.01.2023 r. można wystąpić o wydanie drugiego zaświadczenia, które będzie uprawniać do zakupu kolejnych 1500 kg węgla na preferencyjnych zasadach. Niewykorzystany limit w 2022 r. powiększa limit w 2023 r. Limity określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 01.12.2022 r.

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie