Dodatek osłonowy w 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2024

Wnioski o dodatek osłonowy w 2024 roku będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4c, pokój nr 2 od 29 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom (gospodarstwom domowym) spełniającym kryterium dochodowe i jest wypłacany jednorazowo. Dla danego gospodarstwa domowego wieloosobowego przysługuje tylko jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstw domowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę": w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, dodatek pomniejsza się o kwotę, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli tak ustalona wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi jednorazowo:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi jednorazowo:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek do pobrania i wydrukowania jest dostępny w zakładce Dodatek osłonowy. Wnioski będą dostępne również w siedzibie Ośrodka od  poniedziałku 29 stycznia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy