Nabór na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2024

Poszukujemy kandydatów na asystentów w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna / umowa o świadczenie usług / zlecenie zawarta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Termin składania dokumentów: 10 maja 2024 r. godz. 14:30

Okres zatrudnienia: od maja do grudnia 2024 r.

Wymagane kwalifikacje:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Szczegółowe informacje i formularze zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Poczukujemy asystentów ON

    Poczukujemy asystentów ON