Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2024

W ramach współpracy Fundacji „Dziecko w Centrum” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, przy ul. Dworcowej 2 w Wągrowcu uruchomiony został Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty Lokalnego Punktu korzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

Mieszkańcy Wągrowca i powiatu wągrowieckiego będący pokrzywdzeni takimi przestępstwami jak:
- przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
- przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
- przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
- przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności),
- przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
- wypadki komunikacyjne
 
lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:
- pomoc prawną,
- pomoc psychologiczną,
- pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa.

W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby osoba po doświadczeniu przestępstwa odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.

Harmonogram dyżurów osoby pierwszego kontaktu przyjmującej zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych:
 - poniedziałki, godz. 10.00 - 15.00
- czwartki, godz. 10.00 - 15.00

Miejsce: ul. Dworcowa 2, 62-100 Wągrowiec (I piętro)
Telefon: 539 002 006.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie