„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do realizacji programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Jest to resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Umowa zawarta z Wojewodą Wielkopolskim przewiduje przekazanie środków finansowych na realizację tego programu w wysokości 795 150,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej będą realizowane na terenie miasta Wągrowca trzeci rok z rzędu. Zadanie to będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami w jej środowisku. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do wskazania kandydatów na asystentów i w przypadku spełnienia wymagań zostanie zawarta z nimi umowa na realizację usługi.  Limit godzin usługi asystencji osobistej zależy od stopnia niepełnosprawności osoby wspomaganej.

W przypadku posiadania wakatów na stanowiska asystentów  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu na swojej stronie internetowej www.mopswagrowiec.pl  ogłosi nabór na wakujące stanowiska asystentów. Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko  jakie należy spełnić są wymienione na stronie nr 7 i 8 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (patrz tutaj).

 

Informację wytworzył: Grzegorz Tomaszewski

Informację opublikował w dniu 08.03.2024 r : Krzysztof Majorczyk