„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC DO REALIZACJI ZADANIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

 Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawą realizacji zadania jest umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim  a Gminą Miejską Wągrowiec. W tym roku na program przeznaczono 192.000,00 zł pochodzących ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

  Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 – roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługa ta ma za zadanie  odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Limit godzinowy usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

 

 

Informację wytworzył: Grzegorz Tomaszewski

Informację opublikował w dniu 29.03.2024 r. Krzysztof Majorczyk